КАК РАБОТИ ЕЛЕКТРОПАСТИРА

Електрическата ограда, която може да бъде захранвана от батерия или от мрежата, създава мощни високоволтови импулси. Когато живостното се допре до ограждащия кабел то получава този високоволтов импус, който е напълно безопасен за него и хората. Този импулс  предизвиква шок за животното. Така то получава инстинкт да не доближава ограждащия кабел.

ПРИЛОЖЕНИЯ И УПОТРЕБА

В модерните животновъдни стопанства електропроводимите ленти и въжета  са предпочитани пред традиционните огради. Поставени край пътни артерии, те не позволяват на животните да излизат на пътя и така предотвратяват възможни пътни инциденти. Електропастира е подходящ за: говеда и млечни крави, овце, кози, коне, свине. Електрическите огради успешно се прилагат за елени, зайци, лисици, пилета, кучета, котки и др.

Как работи електропастира